షాప్ కీపర్ అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆ నింబు మిర్చి పిల్లోడు ఇచ్చిన సమాధానాలు మనసును కదిలించాయి.!  

Young Nimbu Mirchi Hawker And A Shopkeeper Story-

ఉదయం 10 అవుతోంది. ముంబాయ్ నగర వీధులు చాలా బిజీబిజీగా మారిపోతున్నాయ్. అప్పుడే వచ్చిన షాప్ యజమాని తన షాప్ ను తెరిచి సమాన్లు సర్దుకుంటున్నాడు. అంతలోనే అక్కడికి వచ్చాడు ఓ పిల్లాడు..

షాప్ కీపర్ అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆ నింబు మిర్చి పిల్లోడు ఇచ్చిన సమాధానాలు మనసును కదిలించాయి.!-Young Nimbu Mirchi Hawker And A Shopkeeper Story

చేతిలో నిమ్మకాయలు, మిరపకాయలు పట్టుకొని సార్ దిష్టి యంత్రాలు కావాలా? అంటూ…. అతనిని ఎప్పటి నుండో గమనిస్తున్న ఆ షాప్ యజమాని బాబు ఇటురా.అని ఎప్పటి నుండో తాను అడగాలనుకున్న ప్రశ్నలను అడిగాడు….దానికి ఆ పిల్లాడి చెప్పిన సమాధానాలు మదిని కరిగించాయ్. అతని ఆలోచనా స్థాయి, వాస్తవపరిస్థితులు కళ్లకు కట్టినట్టు కనబడతాయ్ అతని అమాయక సమాధానాల్లో…షాప్ కీపర్: బాబు నీ వయసెంత?

కీ: ఎప్పుడూ ఇక్కడే కనబడతావ్.మరి రెస్ట్ ఎప్పుడు తీసుకుంటావ్?

షా.కీ:రోజూ ఎన్నగంటలకు వస్తావ్, ఎప్పటి వరకు ఉంటావ్?

ఆయన 3యేళ్ల నుండి ఓ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు.

!

అంతే సార్….

దస్ కా ఏక్. అంటూ వేరే షాప్ వైపు వెళ్లాడు.

)