దేవాలయంలో దేవుని దర్శనం తర్వాత ఎందుకు కూర్చోవాలి?  

Why Should We Sit For A While At Temples After Darshan-telugu Bhakti,telugu Devotional,telugu Viral News,viral In Social Media

సాధారణంగా దేవాలయాలను దర్శించినప్పుడు మానసికంగా చాలా ప్రశాంతకలుగుతుంది. దేవాలయం లో దేవుని దర్శనం అయ్యాక శరీరం,మనస్సు రెండఉత్తేజితమవుతాయి.

దేవాలయంలో దేవుని దర్శనం తర్వాత ఎందుకు కూర్చోవాలి?-Why Should We Sit For A While At Temples After Darshan

దానికి కారణం అక్కడి భగవంతుని మహిమా, మంత్రోచ్చారణలు మాత్రమే కాదుప్రత్యేకమైన మన ఆలయ నిర్మాణ శైలి కూడా ప్రధాన కారణం అని చెప్పవచ్చుదేవాలయాలు శక్తి కేంద్రకాలు. మంత్రోచ్ఛారణాల్లోని శబ్దతరంగాల వల్ల మనసచెడు ఆలోచనల వైపు మరలదు.

సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవటంలో సహాయపడుతుందిఆధ్యాత్మికంగా ఆత్మానందాన్ని కలిగించే వాతావరణం ఉన్న గుడిలో , దైసన్నిధిలో ధ్యానం గానీ జపం గానీ చేయడం వలన జ్ఞాపక శక్తి మెరుగు అవ్వటవలన రెట్టింపు ఫలితాలను సాధించవచ్చు. సమస్యలకు సరైన పరిష్కార మార్గాలనసాధించవచ్చు . అందుకే దేవాలయాలలో భగవంతుని దర్శనం తరువాత కాసేపు ఆవరణలోప్రశాంతంగా కూర్చోవాలి.