అన్నం తినగానే చేసే ఈ ఐదు పనులు వలన దరిద్రం మీ వెన్నంటే ఉంటుంది..అవేంటో తెలుసుకోండి..జాగ్రత్తపడండి.!  

 • మన ఆకలి తీర్చే అన్నం దైవంతో సమానంఅందుకే అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అంటారుపొరపాటున అన్నం మెతుకులు కాలికింద పడినా వెంటనే మొక్కుతాంఅలాంటిది అన్నం తిన్న తర్వాత మనకు తెలియకుండానే చేసే పొరపాట్లు మనకు దరిద్రాన్ని కలిగిస్తాయిఆ పొరపాట్లు ఏంటో తెలుసుకుని ఇకపై ఆ పొరపాట్లను చేయకుండా జాగ్రత్తపడండి…

 • అన్నం తిన్న తర్వాత చేసే అయిదు పొరపాట్లు…

 • We Are Doing Mager Mistakes After Taking Meals-

  We Are Doing Mager Mistakes After Taking Meals

 • · అన్నం తిన్నవెంటనే కంచంలో చేతులు కడుగుకోకూడదు… తిన్నతర్వాత పక్కకెల్లి చేతులు బయట కడగాలి తప్పకంచంలో కడగడం వల్ల దరిద్రాన్ని కలిగిస్తుంది.

 • · చాలామంది తిన్నవెంటనే కంచం ముందు నుండి లేచే అలవాటు ఉండదు…తిన్న కంచం ముందు కూర్చుని ఇతరులతో మాట్లడడం లాంటివి చేస్తుంటారు. ఇది దరిద్రానికి సంకేతం.కాబట్టి తిన్నవెంటనే కంచం ముందునుండి లేవాలి.

 • · తినడం పూర్తవగానే పళ్లల్లో ఇరుక్కున్న ఆహారాన్ని పిన్నీసు పెట్టో ,పుల్ల పెట్టే తీస్తుంటారు.అలాకాకుండా నీటితో పుక్కిలించాలిదాని వలన పళ్లల్లో ఇరుక్కున్న ఆహారం పోవడమే కాదు,,పిన్నీసులు,పుల్లలు పెడితే దంతాలకు కూడా నష్టం

 • We Are Doing Mager Mistakes After Taking Meals-
 • · నాలుగవ తప్పిదం ఏంటంటే చాలామంది అన్నం తినగానే ఒళ్లు విరుచుకోవడం చేస్తుంటారు.ఇది పరమదరిద్రానికి హేతువు.ఒళ్లు విరుచుకోవడం లేదంటే తినగానే పడుకోవడం కూడా సరియైన పధ్దతి కాదు.

 • · భోజనం ముగించగానే చాలామంది చేతులు కడుక్కుని,తడి చేతుల్ని విదులుస్తారు.అలా విదల్చడం చేయకూడాదు ఇది దరిద్రానికి కారణం ఇకపై అన్నం తినగానే ఈ అయిదు పనులను చేయకండి.