శివ లింగం రూపం వెనక ఉన్న గణిత శాస్త్రం గురించి తెలుసుకుందాం Devotional Bhakthi Songs Programs  

శివ లింగం విషయానికి వచ్చేసరికి అనేక విశేషార్దాలు ఉన్నాయి. ఈ అర్ధాల్లో అనేక అపార్ధాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పుడు గణిత శాస్త్రం ప్రకారం శివ లింగం ఆకారం గురించి చర్చిద్దాం.

శివ లింగం ఆకారం
మనం సాదారణంగా శివలింగాన్ని ఏ ఆకారంలో చూస్తాం? మనం సాదారణంగా ఏ గుడిలోనైన దీర్ఘవృత్తభం లేదా ఒక గుడ్డు ఆకారంలో చూస్తూ ఉంటాం. మనం దేవాలయాలు, పుణ్యక్షేత్రాలలో ఈ విధంగానే చూస్తాం.

గోళాకార శివలింగం
గోళాకార శివలింగం గురించి కొంత ఆసక్తి ఉంది. ఈ ఆకారం దేనితో అయినా సంబంధం ఉందేమో అనే విషయం గురించి మాట్లాడుకుందాం.

గోళం ఆకారంలో ఎందుకు ఉంది
గణితం ప్రకారం ఒక గోళము పరిపూర్ణమైన ఆకారాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది గరిష్ట ప్రాంతంలో ఉండుట వలన ఖచ్చితంగా ఉంటుంది.

సాదారణ ఉదాహరణ
ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి మూలకం గోళం యొక్క ఆకృతిని పొందటానికి ప్రయత్నిస్తుంది. స్వేచ్చగా పడుతున్న నీటి చుక్కను చూస్తే అది కూడా గోళం ఆకృతిలో ఉంటుంది.