గుడ్డులో తెల్లభాగం తినాలా లేక పసుపు భాగమా ?     2018-04-08   01:07:16  IST  Lakshmi P

ఉడకబెట్టిన కోడి గుడ్డు ఎంత లాభాకరమో మనందరికీ తెలిసిందే. ఒక కోడిగుడ్డుని ఎంతసేపు ఉదాకబెడితే మంచిదో కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. కాని చాలామందికి ఇప్పటికి అర్థం కాని విషయం ఏమిటంటే, ఉడకబెట్టిన కోడిగుడ్డులో ఏ భాగం మంచిది ? తెల్లదా లేక పసుపు రంగులోదా ? దేన్నీ ఎక్కువ తినాలి ? ఎగ్ వైట్ నా లేక యోల్క్ నా ? మామూలుగానైతే ఉడకబెట్టిన గుడ్డుని అలానే తినేస్తాం .. అలా తినడం మంచిదేనా ? ఎగ్ వైట్ , యోల్క్ .. రెండిట్లో ఏది బెట్టర్ ? రెండిట్లో ఏది మన ఆరోగ్యానికి ఎక్కువగా సహాయపడుతుంది ?

What should one prefer in egg? White or Yolk ?


కాస్త రెండిటి న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ చెక్ చేస్తే, తెల్లభాగం లో 3.6 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉంటే, పసుపు భాగంలో 2.7గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉంటుంది. అంటే వైట్ లోనే ప్రోటీన్లు ఎక్కువ. వైట్ లో కేవలం 0.05 గ్రాముల ఫ్యాట్ ఉంటే, యోల్క్ లో మాత్రం 4.5 గ్రాముల ఫ్యాట్ ఉంటుంది. వైట్ లో కేవలం 16 కాలరీలు ఉంటాయి, కాని యోల్క్ లో 54 కాలరీలు ఉంటాయి. కొలెస్టరాల్ వైట్ లో సున్నా .. కాని యోల్క్ లో మాత్రం 211. కాల్షియం యోల్క్ లోనే ఎక్కువ. అలాగే ఫాస్ ఫరస్ కూడా. పొటాషియం, సోడియం, రిబో ఫ్లవిన్ వైట్ లో ఎక్కువ ఉంటే, జింక్, సేలేనియం, థియామిన్, ఫోలేట్, బి 12 యోల్క్ లో ఎక్కువ ఉంటాయి. విటమిన్స్ కూడా యోల్క్ లోనే ఎక్కువ.