అరెస్ట్ అయిన తరువాత మీడియా తో ప్రదీప్ ఏమి మాట్లాడాడో తెలుస్తే షాక్     2018-01-04   19:46:46  IST  Raghu V

Pradeep Reacted on drunk and drive case