అయ్యో పాపం..! రోడ్డు పాలైన అల్లు అర్జున్ ఎన్టీఆర్ హీరోయిన్.. పరిస్థితి దారుణం..