మీ పేరు "G" అనే అక్షరంతో మొదలు అవుతుందా? మీ జీవితంలో జరిగే ఆసక్తికరమైన విషయాలు     2018-05-31   00:23:52  IST  Raghu V

G అక్షరంతో పేరు ప్రారంభం అయ్యే వారి గుణగణాలు,వారి ప్రవర్తన ఎలా ఉంటాయో వివరంగా తెలుసుకుందాం. వీరు సాత్విక గుణంతో ఉంటారు. వీరు ఏదైనా ఒక విషయం గురించి ఆలోచన చేసినప్పుడు దూరాలోచన చేస్తారు. అంతేకాక చాలా నిజాయితీగా ఉంటారు. వీరు ఏ పని చేసిన నిజాయితీగా చేస్తారు. వీరు ఎవరితోనూ గొడవ పడకుండా సాత్విక గుణంతో ఉంటారు. వీరిలో సాత్విక గుణం,నిజాయితీగా ఉండటం మరియు దూరాలోచన చేయటం వంటివి ప్రధాన లక్షణాలు. వీరి వ్యక్తిత్వంలో ఆకర్షించే గుణం ఎక్కువగా ఉండుట వలన వీరితో ఎవరైనా ఒకసారి మాట్లాడితే వారి పట్ల ఆకర్షితులు అవుతారు.

మీ పేరు “G” అనే అక్షరంతో మొదలు అవుతుందా? మీ జీవితంలో జరిగే ఆసక్తికరమైన విషయాలు

వీరు ఏ స్థాయిలో ఉన్నా సరే వారి వ్యక్తిత్వం అనేది మారదు. పై స్థాయిలో ఉన్నా కింది స్థాయిలో ఉన్నా వ్యక్తిత్వం అనేది మారదు. ఎప్పుడు ఒకేలా ఉంటారు. G అక్షరంతో పేరు ప్రారంభం అయ్యే వారిలో కొంతమంది ఎక్కువగా మాట్లాడతారు. మరి కొంతమంది ఆచి తూచి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. వీరు ఎలా మాట్లాడిన ఎదుటివారిని ఆకర్షిస్తారు.