మేష రాశి వారిలో ఉన్న మంచి,చెడు గుణాలు ఏమిటో మీకు తెలుసా?     2018-04-25   01:13:21  IST  Raghu V

మేషరాశి వారు ఎక్కువగా నమ్మకానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. వీరు ప్రపంచంలో దేనికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వరు. వీరు నమ్మిన స్నేహితులను జీవితంలో ఎప్పటికి వదలరు. వీరు అబద్దాలు చెప్పేవారికి,నటించే వారికీ సాధ్యమైనంత దూరంలో ఉంటారు. మేష రాశి వారికి ఓపిక, సహనం చాలా తక్కువ. వీరికి చాలా తొందరగా కోపం వచ్చేస్తుంది.వీరు తమ పనులు ఎటువంటి ఆలస్యం లేకుండా తొందరగా జరగాలని కోరుకుంటారు.

వీరు దేనికైనా ఎక్కువ సేపు ఎదురు చూడటం అసలు ఇష్టం ఉండదు. వీరికి ఎదురు చూడటం అంటే పరమ అసహ్యం. ఈ రాశి వారు బయటి వ్యక్తులకు చాలా కఠినంగా కన్పిస్తారు. కానీ నిజానికి వీరు చాలా సున్నిత మనస్కులు. కొన్ని విషయాల్లో మరీ సున్నితంగా మారిపోతారు. వీరికి విపరీతమైన కోపం ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి వీరు చిన్న చిన్న విషయాలకే కోపం ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు. వీరికి కోపాన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలో తెలియదు.