Khaki Movie Stills    2017-09-12   05:00:45  IST  Raghu V