చంద్రగ్రహణం రోజు కిరాతకం మేడపై మొండంలేని చిన్నారి తల.! కారణం ఇదే