1500 కోట్లు తో ఒక ఎమ్మెల్యే చేసిన దానికి చంద్రబాబు కి సైతం మైండ్ బ్లాంక్ అయింది!