పొరపాటున కూడా ఇంట్లో ఇలాంటి దేవుడి బొమ్మలు ఉంచకండి..     2018-01-07   22:14:05  IST  Raghu V

God Idols That Should Not Keep In Home