మగవారితో అమ్మాయిలు ఐటమ్ సాంగ్ షూట్ చేయాలి, నగ్నంగా తీయాలి అంటున్న వర్మ     2018-01-18   05:11:31  IST  Raghu V

Girls should shoot men doing item songs – RGV

Ram Gopal Varma’s GOD, $EX and TRUTH is all over the internet and electronic media. There are debates, opinions, arguments and also negativity on the most unusual project ever taken by an Indian mainstream filmmaker. Electronic media is trying to cash on the hype generated by GOD, $EX and TRUTH.

Yesterday, a popular news channel has conducted a debate with RGV live with few to several educated girls. The highlight of the question series was a girl asking why RGV repeatedly portraits women as $exual objectives. As usually, RGV didn’t panic. Didn’t hesitate. His answer was straight and hard hitting in his own witty style.

“I am not homosexual. I can’t get aroused by a man. When I can’t feel such way how can I portray a man? I would mess it up. You, girls should probably make a video with a man. Naked or an item song, it should come from your side. We as men has shown how we feel about women. The same should be done by the women world” RGV states.