బ్లడ్ గ్రూప్ బట్టి మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుంది

బ్లడ్ గ్రూపు A
ఈ గ్రూప్ వారు గొప్ప ఓర్పు మరియు వారి భావాలను బయటకు చెప్పరు. ఈ వర్గం ప్రజలు పరిపూర్ణత సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. వీరిలో బాధ్యత, విశ్లేషణాత్మకత, సృజనాత్మకత, సభ్యత మరియు తెలివితేటలు ఉంటాయి.

సోషల్ లైఫ్ బ్లడ్ గ్రూప్ A
వీరు ఎక్కువగా వాదనలు పెట్టుకోవటానికి ఇష్టపడరు. వీరు బాగా నమ్మకంగా ఉంటారు. అలాగే తొందరగా హార్ట్ అవుతారు. వీరు స్నేహితులతో చిన్న పార్టీలకే ఇష్టపడతారు. పెద్ద పార్టీలు అంటే ఇష్టం ఉండదు. వీరిని హార్ట్ చేస్తే చాలా కోపం వస్తుంది.

జీవితంలో పని బ్లడ్ గ్రూప్ A
వీరు పనిలో అత్యంత నమ్మకంగా ఉంటారు. వీరు చేసే ప్రతి పని ఖచ్చితంగా ఉత్తమంగా ఉంటుంది. వీరు పనిలో బాగా నిమగ్నం అయ్యి సులభంగా చేస్తారు.

బ్లడ్ గ్రూప్ B
ఈ టైప్ వ్యక్తులలో సృజనాత్మకత, వశ్యత, ప్రత్యేకవాదం మరియు మక్కువ స్వభావం వంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. అయితే కొన్ని సమయాల్లో స్వార్థపూరితం, బాధ్యతా రాహిత్యం మరియు అసహనం ఉంటాయి. ఇతరుల అభిప్రాయాలను పట్టించుకోకుండా స్వతంత్ర వ్యక్తులుగా ఉంటారు.