భరత్ అనే నేను 10 డేస్ వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్    2018-04-30   23:21:50  IST 

Nizam – 19.10 cr
Guntur – 7.37 cr
UA – 7.48 cr
East – 6.05 cr
Krishna – 5.09 cr
West – 3.33 Cr
Nellore – 2.22 Cr
Ceeded – 9 Cr

AP & Telangana share – 59.94 cr

Karnataka – 8.10 cr
Tamil Nadu – 1.85 cr