సుమ, అనసూయ, రష్మిలకు దిమ్మదిరిగే షాక్...సూపర్ చాన్స్ కొట్టేసిన విష్ణుప్రియ