మగవారికి మాత్రమె వచ్చే 5 చిత్రమైన రోగాలు  

వ్యాధులు వేలరకాలు. అందులో 99% వ్యాధులు మనిషి శరీరంపై దాడిచేస్తాయి. అంటే స్త్రీ, పురుషుడు అనే తేడా ఉండదు. అవి ఏ శరీరంలో అయినా పెరగొచ్చు. కాని కొన్ని వ్యాధులు ఉంటాయి, కొన్ని కేవలం స్త్రీ శరీరానికే అంటుకుంటాయి, కొన్ని కేవలం పురుషుడి శరీరానికే అంటుకుంటాయి. అంటే ఈ వ్యాధులు శరీర నిర్మాణాన్ని బట్టి వస్తాయి అన్నమాట. అందులో ఈ రోజు కేవలం మగవారికే వచ్చే 5 రోగాలను తెలుసుకోండి.

టెస్టికులర్ క్యాన్సర్ :

బ్రీస్ట్ క్యాన్సర్ స్త్రీలకు వస్తుందని తెలుసు. కాని అదేరకమైన రొమ్ము క్యాన్సర్ పురుషులకి కూడా వస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రతి బిడ్ద తల్లి కడుపులో మొదట స్త్రీ గానే ఉంటుంది. ఆ తరువాత క్రోమోజోమ్స్ ప్రభావం వలన మగ బిడ్డ, ఆడ బిడ్డ ఎవరి క్రోమోజోమ్ కాంబినేషన్ ని బట్టి ఆ లింగానికి మారిపోతారు/ఉండిపోతారు. ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు అంటే పురుషులకి నిపుల్స్ ఉండటానికి కారణం అదే. స్త్రీలకు వచ్చే బ్రెస్ట్ మగవారికి కూడా రావొచ్చు. కాని టెస్టికులర్ క్యాన్సర్ కేవలం మగవారికే వస్తుంది. ఎందుకంటే వృషణాలు కేవలం మగవారికే ఉంటాయి.

బ్లాడర్ లో రాళ్ళు :

కిడ్నీల్లో రాళ్ళు లింగభేదం చూసి రావు. అవి స్త్రీలకి అయినా, పురుషులకి అయినా వచ్చేస్తాయి. కాని బ్లాడర్ లో రాళ్ళు పురుషులకే వస్తాయి. బ్లాడర్ లో మినరల్ బిల్డప్ ఎకువ అవడం వలన లేదా మూత్రం ఎక్కువ మోతాదులో ఆపి ఉంచే అలవాటు ఉండటం వలన ఇవి ఏర్పడతాయి. దీంతో మూత్రంలో మంట, కడుపు నొప్పి ఎలాగో ఉంటాయి, వీరితో పాటు పురుషాంగంలో విపరీతమైన నొప్పి పుట్టవచ్చు.