గాంధీ జయంతి నేడు - బాపు గురించి మీకు తెలియని 10 విషయాలు.

“కొంతమంది ఇంటిపేరు కాదురా గాంధీ, ఊరికొక్క వీధి పేరు గాంధీ. భరతమాత తలరాతను మార్చిన విధాతరా గాంధీ. తరతరాల యతయాతన తీర్చిన వరదాతర గాంధీ” అన్నారు దిగ్గజ గేయ రచయిత సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి. ఈరోజు అక్టోబర్ 2, అంటే గాంధీ జయంతి. ఈ సందర్భంగా చాల తక్కువ మంది కి తెెలిసిన ఆయన జీవిిితంలోని 12 విషయాలు.

* గాంధీ బ్రిటీష్ సైన్యంలో కొన్నిరోజులు పనిచేసారు‌. అవును, ఆయన దక్షిణాఫ్రికా లో ఉన్నప్పుడు బ్రిటీష్ సైన్యంలో గాయపడిన వారిని మోసే స్ట్రెచర్ మ్యాన్ గా పనిచేసారు.

* సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉంటున్న సమయంలోనే గాంధీ రెండు ఫుట్ బాల్ క్లబ్స్ ని ప్రారంభించారు.

* మహాత్మా రోజుకి సగటున 18 కిలోమీటర్లు నడిచేవారట. ఇలా ఆయన 40 ఏళ్ళకు పైగా నడిచారు‌.