హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ రావటానికి కారణాలు ఏమిటి?

హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ రావటానికి అనేక కారకాలు మరియు కారణాలు ఉన్నాయి. హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ రావటానికి ఒక కారణం లేదా రెండు,మూడు కారణాలు కలిసి ఉండవచ్చు.

1. గాయాలు
చర్మం వాచినప్పుడు మరియు ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు అయ్యే గాయాలు మానిన తర్వాత ఆ మచ్చలు అలాగే ఉండిపోతాయి. ఆ మచ్చలు హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ కి దారి తీస్తాయి.

2. సూర్యుడు
చర్మంలో పిగ్మెంట్ రావటానికి కారణం సూర్యుని కిరణాలు మరియు వేడి అని చెప్పవచ్చు. ఎండలోని అతినీలలోహిత కిరణాలు నేరుగా చర్మం మీద పడినప్పుడు మెలనిన్‌ని ఉత్పత్తి చేసే కణాలు ప్రభావితం అయి పిగ్మెంట్ రావటానికి కారణం అవుతాయి.

3. మందులు
కొన్ని రకాల మందులు,క్రీమ్స్ మరియు కొన్ని రకాల ఎలర్జీలు పిగ్మెంట్ రావటానికి కారణం అవుతాయి.