హస్తప్రయోగం ఎక్కువైతే జుట్టు రాలుతుందా? పూర్తి వివరణ

హస్తప్రయోగం వలన ఇలా జరుగుతుంది, అలా జరుగుతుంది అంటూ ఏవేవో వింటుంటాం. హస్తప్రయోగం వలన అంగస్తంభన సమస్యలు వస్తాయని, హస్తప్రయోగం వలన మొటిమలు వస్తాయని, అలాగే హస్తప్రయోగం వలన రక్తం తగ్గుతుందని, ఇలా ఎన్నో అపోహలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. వీటిలో ఎలాగో లాజిక్ లేదు కాని, కొంచెం లాజిక్ ఉన్న టాపిక్ జుట్టు రాలడం. ఎందుకంటే జుట్టు పెరగటానికి, జుట్టు బలంగా ఉంటాదానికి అవసరం ప్రోటీన్. ఈ ప్రోటీన్ విర్యంలో కూడా అవసరం. అంటే జుట్టుకి అందాల్సిన ప్రోటీన్ ని వీర్యం ద్వారా బయటకి తోస్తున్నాం, కాబాటి జుట్టుకి ప్రోటీన్ సరిపోక రాలిపోతుంది అని కొందరి వాదన. మరి లాజిక్ ఉన్న ఈ టాపిక్ లో వాస్తవం కూడా ఉందా? హస్తప్రయోగం అతిగా చేసుకుంటే జుట్టు రాలిపోతుందా?

అసలు జుట్టు ఎందుకు రాలిపోతుంది? ముఖ్యంగా మగవారిలో ఎందుకు రాలిపోతుంది? దీనికి ప్రత్యేకంగా ఒకే కారణాన్ని చెప్పలేం. కాని అతిముఖ్యమైన కారణం జీన్స్. తండ్రి, తాతలకి బట్ట తల ఉంటే కొడుకు, మనవడికి బట్టతల వచ్చే అవకాశాలు దండిగా ఉంటాయి. దీన్నే మేల్ పాటర్న్ బాల్డ్ నెస్ అని అంటారు. Dihydrotestosterone (DHT) పట్ల జీన్స్ సున్నితంగా ఉండటం వలన వస్తుంది. అంటే ఇందులో మగవారు కొత్తగా చేసే పొరపాటు ఏమి ఉండదు. కేవలం జీన్స్ వలనే జుట్టు రాలిపోతూ ఉంటుంది. ఇక స్వీయ పొరపాట్ల వలన కూడా మగవారు జుట్టు పోగొట్టుకుంటారు. అంటే కొన్ని వ్యాధుల వలన కావచ్చు, స్ట్రెస్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వలన కావచ్చు లేదంటే డ్రగ్స్ కి అలవాటు పడటం వలన కావచ్చు. మరి హస్తప్రయోగం వలన?