భారతీయ అమ్మాయిలకు ఇష్టమైన పోర్న్ వెబ్ సైట్స్ ఇవ్వేనంట

పోర్న్ ఇండస్ట్రీ అనేది బిలియన్ డాలర్ల ఇండస్ట్రీ. ఓ మాటలో చెప్పాలంటే మన భారతీయ సినిమా రంగం కంటే మార్కేట్ పరంగా పెద్ద ఇండస్ట్రీ అన్నమాట. మనీ మేటర్ లో హాలివుడ్ తరువాత అతిపెద్ద ఇండస్ట్రీ అని చెప్పవచ్చు. బిలియన్ డాలర్ల వ్యాపారం చేస్తున్న పోర్న్ ఇండస్ట్రీలో వేల వెబ్ సైట్లు పోర్న్ కంటెంట్ ని అందిస్తున్నాయి. కాని ఏడాదికి వంద సినిమాలు వస్తే, ఎలాగైతే ఏరికోరి పది-పాతిక సినిమాలు చూస్తారో, అలాగే పోర్న్ కూడా కొన్ని వెబ్ సైట్స్ లోనే ఎక్కువ చూస్తారు. మన ఇండియాలో ఎక్కువమంది చూసే పోర్న్ వెబ్ సైట్ ఏది అంటే కొంతమంది xvideos అంటారు, కొంతమంది debonoir అంటారు. ఆ లెక్కల సంగతి మనకు ఇప్పుడు ఎందుకు కాని, జనరల్ గా, ఇండియన్ అమ్మాయిలు ఎక్కువ ఇష్టపడే పోర్న్ వెబ్ సైట్లు ఏంటో తెలుసుకుంది ఒక యూట్యూబ్ ఛానేల్. వాటిలోని కొన్ని సమాధానాలు మీకోసం.

అమ్మాయి 1 : “నాకు hotmoviesforher అంటే ఎక్కువ ఇష్టం. అమ్మాయిల కోసం స్పెషల్ గా ఉండే పోర్న్ వెబ్ సైట్ ఇది. ఇందులో 50,000 వీడియోలకు పైగా కలెక్షన్ ఉంది. ఇది కాకుండా అంటే pornhub కూడా ఎక్కువగా చూస్తాను”.