బ్రేకింగ్ : చంద్రబాబు కి ఫ్యూజ్ ఎగిరిపోయే షాక్ ఇచ్చిన సుజనా !!