బ్రేకింగ్ : కర్నాటక ఫలితం మీద లగడపాటి సంచలన విశ్లేషణ కుమ్మేసాడు అంతే