బుల్లితెర షేకింగ్‌: జ‌బ‌ర్ధ‌స్త్ నుండి రోజా అవుట్.. కారణం ఇదే