బాబాలతో కలిసి అడ్డంగా బుక్ అయిన ఈ టాప్ హీరోయిన్స్ ఎవరో చుడండి