పోర్న్ వలన శృంగార జీవితానికి కలిగే సూపర్ లాభాలు

పోర్న్ చూడటం వలన ఏమైనా నష్టాలు ఉన్నాయా అంటే ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, పది కాదు,‌వంద కారణాలు చెబుతారు. అలవాటుపడితే పోర్న్ బానిసలై పోతారని, హస్త ప్రయోగానికి బానిసలైపోతారని, శంగార జీవితం మీద అంచనాలు విపరీతంగా, భాగస్వామి మీద అనారోగ్యకరమైన అంచనాలు కూడా పెరుగుతాయని, శృంగారం కంటే కూడా పోర్న్ చూడటం మీదే ఇష్టం పెరిగి పోతుందని, మానసిక స్థితి దెబ్బతింటుందని, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే వంద నష్టాలు నిజంగానే చెబుతారు. పోర్న్ వలన నష్టమే తప్ప లాభాలు లేవా? పోర్న్ శృంగార జీవితానికి ఏ విధంగానూ ఉపయోగపడదా? ఎందుకు పనికిరాదా? అలా అనుకోకండి. పోర్న్ వలన శృంగార జీవితానికి ఉపయోగాలు కూడా ఉన్నాయి, చూడండి అవి ఏమిటో.

* కొత్తకొత్త పొజీషన్స్ పోర్న్ చూడటం వల్లనే తెలుస్తాయి. ఒక పొజీషన్ గురించి మనం ఎంత చదువుకున్నా అది ఆచరణలో ఉన్నప్పుడు చూస్తేకానీ అది అర్థం కాదు. ఆ పొజీషన్ యొక్క సాధ్యాసాధ్యాలు చూసిన తర్వాతే అర్థమవుతాయి. ఆ రకంగా పోర్న్ మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. కొత్త కొత్త పొజీషన్స్ శృంగార జీవితంలో ఎలా వాడుకోవాలో, ఎప్పుడు వాడుకోవాలో, ఎంతలా వాడుకోవాలో కూడా తెలిసి వస్తుంది.