పెళ్ళిలో వధువుకు "బాసికం" ఎందుకు కడతారో తెలుసా.? వెనకున్న అసలు కారణం ఇదే.!     2018-06-02   23:47:44  IST  Raghu V

హిందూ వివాహ పద్దతిలో జరిపే ప్రతి ఆచారం వెనుక కారణాలు, శాస్త్రీయమైన దృక్పథాలు దాగివున్నాయి. పెళ్లిలో వధువరులకు నుదుటన బాసికం కడుతారు. అది ఎందుకో, దాని వెనుకు వున్న అసలు కారణం ఏమిటో తెలుసుకుందాం..

మనిషి శరీరంలో 72వేల నాడులున్నాయి. వాటిలో 14 నాడులు చాలా ప్రముఖమైనవి. ఈ 14 నాడులలో ఇడ, పింగళ, సుషుమ్న అనే మూడు మరీ ముఖ్యమైనవి. వీటిలో సుషుమ్న అనే నాడికి కుడి వైపు సూర్యనాడి, ఎడమవైపు చంద్రనాడి వుంటాయి. ఈ రెండూ కలిసేది ముఖంలోని నుదుటి మధ్య భాగం. ఈ రెండు నాడుల కలయిక అర్ధచంద్రాకారంలో వుంటుంది. దీనిని దివ్యచక్షవు అని రుషులు అంటుంటారు. ఈ దివ్యచక్షువుపై ఇతరుల దృష్టి పడి దోషం కలుగకుండా వుండేందుకు వధువరుల నుదుట బాసికం కడతారు. బాసికం అర్ధచంద్రాకారంలో కానీ, త్రిభుజాకారంలో కాని వుంటుంది.