పెళ్ళిలో డాన్స్ చేస్తూ ఆమె అందాలు చూసి తట్టుకోలేక ఆ అబ్బాయి ఏం చేసాడో చూస్తే షాక్!

ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది మనిషికి అవసరమే….ఆనాటినుండి ఈ వినోదం లో ఎన్నో మార్పులు, మరెన్నో చేర్పులు వచ్చిపడ్డాయి…ముషుల మద్య బంధాలు, వారి వ్యక్తిత్వాలు కళల రూపం లో వ్యక్తపరిచేందుకు కళాకారులు ఎంచుకున్న ఏకైక మాధ్యమం నాటకం…దీనిలో కూడా ఎన్నో మార్పులు చేర్పులు కూర్పులు జరిగి, చివరికి ఎవరికి తగ్గట్టు వారు కావలసిన విధంగా తయారు చేసుకున్నారు.అంతవరకూ బాగానే ఉంది కాని ఇపుడు నాటకమంటే కేవలం నటనకే పరిమితం కాదు అంటూ నాటకాన్ని రికార్డింగ్ డ్యాన్సు లా మార్చి ఇష్టం వచ్చినట్టు అమ్మాయితో తన కామ దాహాన్ని తీర్చుకున్నాడో ప్రబుద్ధుడు .

ఈ ఛండాలాన్ని చూసిన కళాకారులు దుమ్మెత్తిపోస్తున్నారు, అతగాడు చేసిన వీరంగం…పెళ్ళిలో డాన్స్ చేస్తూ ఆమె అందాలు చూసి తట్టుకోలేక ఆ అబ్బాయి ఏం చేసాడో చూడండి…ఇక్కడ అస్లీలత లేదా అసభ్యకరంగా కనిపించే ఏ వీడియో ఎవరి మనోభావాల్ని దెబ్బ తీయాలని చేసింది కాదు కేవలం మీకు ఆ విషయం గురించి సమాచారాన్ని తెలియ చేయడానికే మేము Share చేస్తున్నాం.

మీరు దీన్ని వ్యతిరేకించిన ప్రతి మనిషి లో ఎదో ఒక మూలాన ఎక్కడో అక్కడ ఈ ఉద్దేశం ఉంటుంది చూడాలనుకున్న వాళ్ళు చూడండి.