నిద్ర మాత్ర ఎలా పనిచేస్తుంది? వేసుకోగానే నిద్ర ఎందుకు వస్తుంది?

నిద్రలేమి అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేలాది మందిని వేధిస్తున్న సమస్య. దీన్ని ఆంగ్లంలో లేదా సైంటిఫిక్ భాషలో Insomnia అని అంటారు. ఇది మీరు అనుకునేంత చిన్న సమస్య కాదు. రాత్రుళ్లు నిద్ర సరిగ్గా పట్టకపోవడం అనేది చాలా పెద్ద శాపం. ఎన్నో రకాలుగా అనారోగ్యానికి దారితీస్తుంది నిద్రలేమి. ఈ సమస్య ఎలా మొదలవుతుంది అంటే సరిగ్గా ఇలానే మొదలవుతుంది అని చెప్పడం కష్టం. దీని వెనుక ఒక కారణం ఉండొచ్చు పలు రకాల కారణాలు ఉండొచ్చు. సాధారణంగానైతే స్ట్రెస్ వలన నిద్రలేమి మొదలవుతుంది. అంటే అది పనికి సంబంధించిన ఒత్తిడి కావచ్చు, వ్యక్తిగత సమస్యలు అంటే లవ్ ఫేల్యూర్, కుటుంబ కలహాలు లేదంటే ఆర్థిక సమస్యలు రావచ్చు. ఈ సమస్య కోసం చాలామంది తీసుకుని చికిత్స నిద్ర మాత్ర. ఈ మాత్రలు ఎందుకు వేసుక కూడదు అని చెప్పడానికి వెయ్యి కారణాలు చెప్పవచ్చు. అదంతా, పక్కనపెడితే అసలు నిద్ర మాత్ర ఎలా పనిచేస్తోంది ఎందుకు వస్తుంది? ఇతర మాత్రం మన శరీరంలో చేసే పని ఏమిటి?

సాధారణంగా రెండు రకాల నిద్రమాత్రలు ఉంటాయి. ఒకటి mild స్లీపింగ్ పిల్స్. నిద్ర మాత్ర మనిషి మెదడుపై పనిచేస్తుంది. drowsiness అంటే, నిద్రమత్తు ని కలిగిస్తుంది. వీటిలో diphenhydramine ఉంటుంది. ఇవి న్యూరన్స్ లోంచి సంచరించే histamine ని బ్లాక్ చేస్తాయి. దాంతో నిద్రమత్తు కలుగుతుంది. కాని ఇది ప్రమాదకరమైన రేంజ్ లో ఉండదు. డోసేజ్ తక్కువ. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తక్కువే అయినా, వీటిని అలవాటుగా చేసుకోకూడదు. మరీ అత్యవసర సమయంలో డాక్టర్ ని అడిగి వేసుకోవచ్చు.