తాజ్ బంజారా రూమ్ నం 412 లో ఆ హీరోయిన్ గుట్టు రట్టయింది ఎవరో తెలుసా