డిప్యూటీ Cm అభ్యర్థి శ్రీ రాములు ఓటమి, బాబుపై…రామ్ మాధవ్ ట్వీట్!