కాబోయే భార్యను నగ్న (న్యూడ్) ఫోటో పంపమన్నాడు.! అదే అతని కొంపముంచింది.! అసలేమైంది?    2018-06-02   23:49:52  IST 

మనదేశంలో నూటికి 80శాతం పెళ్లిళ్లు సంప్రదాయబద్దంగానే జరుగుతాయి. అబ్బాయి, అమ్మాయిలకు యుక్తవయస్సు రాగానే పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తారు.. పెద్దలు నిర్ణయించిన వివాహాల కన్నా ప్రేమ పెళ్లిళ్లలో ఎక్కువ స్వేచ్చ ఉంటుందని మహిళలు భావిస్తారు. తమకు నచ్చినవాడితో మనువు తమకు అన్నివిధాలా అనుకూలంగా ఉంటుందనుకుంటారు. అన్నింటికీ మించి పెళ్లి తమ ఇష్టానికి అనుకూలంగా జరిగిందన్న ఆనందం వారికి మరింత ఉపశమనాన్నిస్తుంది.

కానీ ఆ పెళ్లి పీటలెక్కక ముందే ఆగిపోయింది. సాధారణంగా కట్నం కోసం పెళ్లి రద్దవ్వడం వినే ఉంటాము. కానీ ఈ పెళ్లి ఆగిపోయింది అందుకు కాదు. పెళ్లి కొడుకు కోరిన ఓ వింత కోరిక వల్ల. అసలేమైంది అనుకుంటున్నారా.? వివరాలు మీరే చూడండి.