ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ పెట్రోల్ ఇంజన్ తో నడిచే తొలి హైబ్రిడ్ స్కూటర్