అవకాశాల కోసం నన్ను పడుకోమన్నారు .. అంటున్న తెలుగు హీరోయిన్

సినిమా ఇండస్ట్రీలో కాస్టింగ్ కోచ్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే రోజులు కాదు, సంవత్సరాల కొద్ది మాట్లాడుకోవచ్చు. ఎందుకంటే కాస్టింగ్ కోచ్ అనేది దశాబ్దాలుగా ఓ పరంపరలా ఉంటూ వస్తోంది సినిమా ఇండస్ట్రీలో. ఇది రంగుల ప్రపంచం, లక్షలు, కోట్లతో వ్యవహారం, అదీకాక గ్లామర్ ప్రపంచం. ఎంతైనా హార్మోన్స్ ఉత్పత్తి అవుతున్న మనుషులే కదా, అందుకే కోరికల మీద కంట్రోల్ ఉండటం కష్టమైన విషయం. అవకాశం ఇచ్చే హోదా ఉన్నవారికి కోరిక ఉంటుంది, ఈ ప్రపంచంలో ఎదగాలి అనుకునేవారికి ఆశ ఉంటుంది. ఆ ఆశల కోసం ఎదుటివ్యక్తి కోరిక తీర్చేందుకు వెనుకాడరు కొందరు హీరోయిన్లు. అందరు అలానే ఉండరు, అందరు అలానే అడగరు. ఉన్న కొద్ది మంది వల్లే, ఇండస్ట్రీ పేరు బద్నాం అవుతుంది.

కాస్టింగ్ కోచ్ అనుభవం తనకి కూడా అయ్యిదని చెబుతోంది శ్రద్ధ దాస్. కెరీర్ తొలినాళ్ళలో తనని చాలామంది చాలా డిమాండ్ చేసారని, కాని ఎవరికీ లొంగలేదని శ్రద్ధ చెబుతోంది.