అప్పట్లో బాలీవుడ్ సినిమాల్లోఅవకాశల కోసం వచ్చేఅమ్మాయిలతో డైరెక్టర్స్ఎంత దారుణంగా